Gå til hovedinnhold Gå til søk
Våpenskjold
Sentralbord 70 24 65 00
Send e-post

Uten navn [2] 

Hopp over navigasjonskoblinger Gå til hovedinnhold
Temaelement 

Kart

Sykkylven kommune har ei eiga kartløysing der ein kan finne eigedomsinformasjon, oversikt over gjeldande reguleringsplanar og kommuneplanar med tilhøyrande dokument. Ein kan her også lage situasjonskart i målestokk, nabolister med meir:

Kommunekartet

 

Sykkylven kommune har som medlem av geovekst og Norge digitalt produsert kart som er fritt tilgjengeleg. Desse karta vert produsert i mange ulike løysingar. Her er nokre:

Norgeskart.no - kartverkets opne kartløsning - landsdekkande
Gislink - fagdata Trøndelag, Møre og Romsdal - landsdekkande
Norge i bilder - ortofoto - flyfoto - landsdekkande
Kystinfo kartløysing
Gardskart

Se eiendom
SePlan

Kart til bygge- eller delingssøknader kan du få ved å ta kontakt med servicetorget.

Tema - info 
Uten navn [4]