Gå til hovedinnhold Gå til søk
Våpenskjold
Sentralbord 70 24 65 00
Send e-post

Uten navn [2] 

Hopp over navigasjonskoblingerNyheiter Gå til hovedinnhold
Temaelement 
View Part 

Gebyr VAR

¤EPII_TITLE¤ Gebyr for VAR-området 2014 var oppe til handsaming i kommunestyret 09.12.13. Det vart gjort følgjande vedtak:
  1. Årsgebyr vatn vert uendra.

  1. Årsgebyr avløp vert redusert med 10 %.

  1. Gebyr for slamtømming vert halde uendra. Gebyr for tette tankar må justerast i høve til vedteken tømmefrekvens.

  1. Tilknytingsgebyr for vatn og avløp vert uendra.

  1. Gebyr for hushaldavfall og hytterenovasjon vert uendra.

  1. Kvote for gebyr for brukarbetaling vert sett til 1000 kg. Gebyr for brukarbetaling for levering av avfall over kvotegrensa vert uendra, dvs. kr 1,70 per kg eks. mva.

  1. Det vert vidareført ei prøveordning med gratislevering av avfall til miljøstasjonen i perioden 01.01.2014 til 31.03.2014.
Info 
Web Redaktør 17.12.2013 Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Kategoristruktur 
Hopp over navigasjonskoblinger.
Rediger 
Uten navn [4]