Gå til hovedinnhold Gå til søk
Våpenskjold
Sentralbord 70 24 65 00
Send e-post

Uten navn [2] 

Hopp over navigasjonskoblingerNyheiter Gå til hovedinnhold
Temaelement 
View Part 

Trafikkregulerande skilt i Kagholvegen med gjennomkøyring forbode

¤EPII_TITLE¤ Sykkylven kommune har no motteke brev frå Statens vegvesen vedrørande skilting i Kagholvegen. Dei har fatta følgjande vedtak:

"Statens vegvesen ser fordelen med noko mindre trafikk i krysset Kagholvegen/fylkesveg 60. Statens vegvesen legg til grunn at skiltinga er mellombels, og at Sykkylven kommune tek saka om forbod mot gjennomkøyring opp til ny vurdering når Kagholvegen førast til fv 73."

Vedtak:

Skilt nr. 306.1 "forbode for motorvogn" skal plasserast i Kagholvegen i Sykkylven kommune med underskilt 808.30 "gjeld gjennomkøyring".
Skilta skal stå ved krysset Kagholvegen og Fv 60 hp 7 m2414, samt i krysset mellom Kagholvegen og Myravegen.

- Vedtaket er gyldig frå den dagen skilta er sett opp.
- Sykkylven kommune har ansvar for gjennomføring av skiltinga.


Her kan du lese heile brevet:
V1-15-2014 Trafikkregulerande skilt i Kagholvegen i Sykkylven kommune gjennomkøyring forbode
Info 
Web Redaktør 23.01.2014 Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Kategoristruktur 
Hopp over navigasjonskoblinger.
Rediger 
Uten navn [4]