Gå til hovedinnhold Gå til søk
Våpenskjold
Sentralbord 70 24 65 00
Send e-post

Uten navn [2] 

Hopp over navigasjonskoblingerNyheiter Gå til hovedinnhold
Temaelement 
View Part 

Resultat i hovudopptak barnehagar 2014/15

¤EPII_TITLE¤ Den 4. mars møttest alle barnehagestyrararane for å gjennomføre samordna opptak for hausten 2014.
Det var 89 søkjarar i hovudopptaket for 2014/15.  Av desse var det 72 som kom inn under regelen om rett til barnehageplass.  Heile 52 av søkjarane fekk oppfylt 1. eller 2. prioritet ved opptaket. Alle søkjarar med rett har fått tilbod om barnehageplass. For søkjarar som ikkje fekk oppfylt 1.eller 2. prioritet er det høve til å klage. Klagefristen er sett til 26.mars og forskrift om klagerett låg ved tilbodsbrevet.  Søkjararane må takke ja til det tilbodet dei har fått for å kunne stå på venteliste til høgare prioritet. Hugs svarfrist skriftleg til Sykkylven kommune innan 21.mars på vedlagt skjema.
Mange av søkjarane utan rett har ikkje fått tildelt plass. Dette utløyser ikkje  klagerett, men ein kan velge å stå på venteliste for løpande opptak gjennom året.
Storparten av søkjarane i år, hadde ønske om plass i sentrumsområdet. 
Sykkylven kommune må seie seg nøgd med resultatet av hovudopptaket, når ingen med rett står utan tilbod.
Info 
Kristin Dyrkorn 06.03.2014 Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Kategoristruktur 
Hopp over navigasjonskoblinger.
Rediger 
Uten navn [4]