Gå til hovedinnhold Gå til søk
Våpenskjold
Sentralbord 70 24 65 00
Send e-post

Uten navn [2] 

Hopp over navigasjonskoblingerNyheiter > Kommuneleiinga Gå til hovedinnhold
Temaelement 
View Part 

Avtale mellom Sykkylven kommune og rådmann Ole Johan Lillestøl

Kommunestyret vart i går, 07. april, orientert om avtalen som Sykkylven kommune har gjort med rådmann Ole Johan Lillestøl.
Orienteringa var som fylgjer:

Partane er einige om at rådmannen fråtrer si stilling som følgje av at delar av kommunestyret ønskjer det.

Partane er vidare einige om at når situasjonen er slik har det lita interesse å utgreie dei juridiske eller andre sider av dette.

Ole-Johan Lillestøl fråtrer sitt arbeidsforhold til Sykkylven kommune formelt pr. 31.08.2014.

Praktisk fråtrede vil vere ved første høve og seinast 11.04.2014. Det vil ikkje vere arbeidsplikt fram til formell fråtrede.

Ole-Johan Lillestøl mottek ordinær løn oppjustert pr. 01.05.2014 til kr. 900.000,- fram til 31.08.2014

Ole-Johan Lillestøl mottek deretter pr. 01.09.2014 differansen mellom 66% lønn/pensjon (DnB) og 100% lønn fram t.o.m fylte 65 år (særaldersgrense) som såkalla «gåvepensjon».

Ole-Johan Lillestøl mottek pr. 01.09.2014, 1 ½ G jfr. skattelova § 5-10 litra e som kompensasjon

Sykkylven kommune påtek seg på vanleg måte eventuelle skatte, avgifts- og pensjonsrisiko som måtte ligge i avtalen om fråtrede.

Sykkylven kommune betalar utgiftene til advokat Raugland etter rekning oppad begrensa til kr. 20.000,- eks. mva og reiseutgifter.Ordførar

Info 
Web Redaktør 08.04.2014 Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Kategoristruktur 
Hopp over navigasjonskoblinger.
Rediger 
Uten navn [4]