Gå til hovedinnhold Gå til søk
Våpenskjold
Sentralbord 70 24 65 00
Send e-post

Uten navn [2] 

Hopp over navigasjonskoblingerNyheiter Gå til hovedinnhold
Temaelement 
View Part 

Skredfarekartlegging i Sykkylven

¤EPII_TITLE¤ NGU skal  kartlegge skredfaren i bebygde områder i store delar av kommunen.
Norges Geologiske Undersøkingar (NGU) skal på oppdrag frå NVE, gjennomføre kartlegging av skredfaren i bebygde område i dei mest utsette delane av landet. Sykkylven er prioritert, og frå sist i apri til  ei stund ut i mai vil geologar frå NGU vere i sving fleire stader i kommunen. Kartlegginga gjeld bebygde område.  Feltarbeidet vil skje innanfor områda som er avmerka på vedlagte kart.

Info 
Hoftun, Njell 22.04.2014 Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Kategoristruktur 
Hopp over navigasjonskoblinger.
Relaterte - alle gruppert [2] 
Rediger 
Uten navn [4]