Gå til hovedinnhold Gå til søk
Våpenskjold
Sentralbord 70 24 65 00
Send e-post

Uten navn [2] 

Hopp over navigasjonskoblingerNyheiter > Landbruk og Miljø Gå til hovedinnhold
Temaelement 
View Part 

Bygdeutviklingsmidlar

Søknadsfrist 15. mai 2014. 

Vil du jobbe for ny giv i bygda di, eller vil du utvikle landbrukstilknytte næringar? 
Fylkesmannen disponerer midlar til både bygdemobiliseringstiltak og utviklingstiltak i landbruket og landbrukstilknytta næringar. 
Dersom du har ein idé, kan det vere vel verdt å få utvikla den vidare.

Målet med bygdemobilisering er å utvikle livskraftige lokalsamfunn der folk trivst og ungdom finn ei attraktiv framtid.

Det blir gjeve støtte til samarbeid om entreprenørskap og etablering av lokale arbeidsplassar, tilflyttings- og trivselstiltak.

Søknad må sendast på eige skjema , om landbruksforvaltninga i kommunen, til Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Fylkeshuset, 6404 Molde eller på e-post: fmmrpostmottak@fylkesmannen.no.

Meir informasjon finn du her: 

http://fylkesmannen.no/More-og-Romsdal/Landbruk-og-mat/Naringsutvikling/Sok-om-bygdeutviklingsmidlar-/

http://fylkesmannen.no/Documents/Dokument%20FMMR/Landbruk%20og%20mat/N%c3%a6ringsutvikling/Bygdemobiliseringsbrosjyre%202014.pdf?epslanguage=nn

Info 
Web Redaktør 30.04.2014 Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Kategoristruktur 
Hopp over navigasjonskoblinger.
Rediger 
Uten navn [4]