Gå til hovedinnhold Gå til søk
Våpenskjold
Sentralbord 70 24 65 00
Send e-post

Uten navn [2] 

Hopp over navigasjonskoblingerNyheiter Gå til hovedinnhold
Temaelement 
View Part 

Oppstartsvarsling for detaljregulering for Klokkehaug

¤EPII_TITLE¤ I medhald av plan- og bygningslova § 12-8 blir det med dette varsla oppstart av arbeid med detaljregulering for gnr./bnr. 15/1 og 15/191 i Sykkylven. Arbeidet blir utført av Plot arkitekter as på vegne av Klokkehaug Maskin AS v/Harald Klokkehaug.

Planområdet er om lag 8,6 dekar stort. Det er i dag regulert til jordbruksformål. Målsettinga med reguleringsarbeidet er å legge til rette for faktisk arealbruk i området. For nærare informasjon, sjå www.plot-arkitekter.no, eller www.sykkylven.kommune.no (under Høyringsdokument og Planoversikt).

Innspel eller merknader kan sendast Plot arkitekter as, Storledbakken 5, 6003 Ålesund eller på e-post post@plot-arkitekter.no. Det blir også høve til å kome med uttale når eit planforslag er utarbeidd og blir lagt ut til offentleg ettersyn.

Merknadsfristen er sett til 04.07.2014.

Info 
Webredaktør 04.06.2014 Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Kategoristruktur 
Hopp over navigasjonskoblinger.
Relaterte - alle gruppert [2] 
Rediger 
Uten navn [4]