Gå til hovedinnhold Gå til søk
Våpenskjold
Sentralbord 70 24 65 00
Send e-post

Uten navn [2] 

Hopp over navigasjonskoblingerNyheiter Gå til hovedinnhold
Temaelement 
View Part 

Oppstartsvarsling for detaljregulering for FT4 på Fjellsætra

I henhold til plan- og bygningslova §12-8 gjøres det kjent at det er startet opp privat reguleringsarbeid på gnr.29 bnr.21 og 22 på Fjellsætra i Sykkylven kommune.

Planbegrensningen er vist med stiplet linje i kartutsnitt. I kommunedelplanen er planområdet avsatt til Merkantilt område, FT4.

Formålet med reguleringsarbeidet er å legge til rette for utbygging med utleiehytter.

Planutredningen er vurdert ihht. forskrift om konsekvensutredning, og er, i samråd med kommunen, vurdert til ikke å være KU-pliktig.

Oppstartsmøte ble avholdt med kommunen 10.06.2014. Oppstartsmeldingen kan ses på Sykkylven kommune sine nettsider, www.sykkylven.kommune (under Høyringsdokument og Planoversikt). Berørte grunneiere og naboer varsles direkte i brevs form.

Planarbeidet utarbeides av Karlsen & Kvile AS på oppdrag fra Mørelaft AS.

Kommentarer/innspill til det igangsatte planarbeidet skal være skriftlig, og rettes til Karlsen & Kvile AS, gjerne på e-post firmapost@oppmaalingstjenester.no eller på post Karlsen & Kvile AS, Vatneeidet, 6265 Vatne.
Karlsen & Kvile AS kan også kontaktas på telefonnummer 70 27 68 70.

Merknadsfristen er 21.07.2014.

Info 
Webredaktør 11.06.2014 Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Kategoristruktur 
Hopp over navigasjonskoblinger.
Rediger 
Uten navn [4]