Gå til hovedinnhold Gå til søk
Våpenskjold
Sentralbord 70 24 65 00
Send e-post

Uten navn [2] 

Hopp over navigasjonskoblingerNyheiter Gå til hovedinnhold
Temaelement 
View Part 

Høyring - Områdereguleringsplan for Myheim bustadfelt

¤EPII_TITLE¤ I medhald av plan- og bygningslova § 12-10 vedtok Nærings- og utviklingsutvalet den 26. juni 2014 å legge forslag til områdereguleringsplan for Myheim bustadfelt ut til første gongs offentleg høyring. Høyringsfrist er 1. september 2014.
I samsvar med gjeldande kommunedelplan ynskjer Ludvigsen Bygg AS å legge til rette for eit område med frittliggande bustadbygg, konsentrert bustadbygg, uteopphaldsområde for bebuarar samt leikeplass for barn og unge. Det skal samla vere 19 nye einingar (eventuelle utleieeiningar ikkje inkludert).

Plandokumenta er tilgjengelege på heimesida til kommunen under Høyringsdokument, på Servicetorget og Sykkylven bibliotek.

Merknadar til planforslaget kan sendast Sykkylven kommune, Rådhuset, Kyrkjevegen 62, 6230 Sykkylven, eventuelt epost:
postmottak@sykkylven.kommune.no seinast 1. september 2014.
Info 
Webredaktør 30.06.2014 Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Kategoristruktur 
Hopp over navigasjonskoblinger.
Rediger 
Uten navn [4]