Gå til hovedinnhold Gå til søk
Våpenskjold
Sentralbord 70 24 65 00
Send e-post

Uten navn [2] 

Hopp over navigasjonskoblingerNyheiter > Tekniske tenester Gå til hovedinnhold
Temaelement 
View Part 

Høyring - Detaljregulering for FT4 ved Nysætervatnet

I medhald av plan- og bygningslova § 12-10 vedtok Nærings- og utviklingsutvalet den 10. november 2014 å legge forslag til Detaljregulering for FT4 ved Nysætervatnet ut til første gongs offentleg høyring.
Høyringsfristen er måndag den 5. januar 2015.
¤EPII_TITLE¤

I samsvar med overordna plan ynskjer Mørelaft AS å anlegga fem bygg som kvar har 2 eller 4 bueiningar ned mot Nysætervatnet. Området mellom hyttene og kommunevegen vert trafikkareal med parkering og tilkomst.
I LNFR-område mellom utleigehytter og Nysætervatnet er ein skiløypetrase planlagt. Planområdet er på samla cirka 12 daa. Meir informasjon om planframlegget er i vedlegg.

Plandokumenta er tilgjengelege på heimesida til kommunen under Høyringsdokument, Servicetorget og Sykkylven bibliotek.

Merknadar til planforslaget kan sendast Sykkylven kommune, Rådhuset, Kyrkjevegen 62, 6230 Sykkylven, eventuelt e-post: postmottak@sykkylven.kommune.no, seinast måndag den 5. januar 2015.

Info 
Webredaktør 12.11.2014 Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Kategoristruktur 
Hopp over navigasjonskoblinger.
Rediger 
Uten navn [4]