Gå til hovedinnhold Gå til søk
Våpenskjold
Sentralbord 70 24 65 00
Send e-post

Uten navn [2] 

Hopp over navigasjonskoblingerNyheiter Gå til hovedinnhold
Temaelement 
View Part 

Ny reguleringsplan for sentrum til høyring!

¤EPII_TITLE¤ Forslag til ny reguleringsplan for Sykkylven sentrum vert lagt ut til offentleg høyring, med høyringsfrist 9.februar 2015
Nærings- og utviklingsutvalet vedtok i møte den 8.12.2014, sak 87/14, å legge forslag til ny reguleringsplan for Sykkylven sentrum ut til første gangs høyring.

Høyringsfrist vert sett til 09.02.2015.

Planforslaget er basert på kommunestyret sine tidlegare vedtak av  Kommunedelplan for utvida sentrumsområde og Skaparglede - samfunnsplan for Sykkylven kommune, samt  vinnarbidraga frå arkitektkonkurransen for sentrum.  

Planforslaget med tilhøyrande dokument er tilgjengelege på kommunen si heimeside, under Høyringar,  på Servicetorget (Rådhuset) og på Sykkylven bibliotek.

Over nyttår vil det bli arrangert ope høyringsmøte. Kommunen stiller også  til eigne orienteringsmøte med aktuelle interessegrupper dersom det er ønske om det.

Merknadar kan sendast Sykkylven kommune, Rådhuset, 6230 Sykkylven, eller på e-post til postmottak@sykkylven.kommune.no
Info 
Hoftun, Njell 10.12.2014 Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Kategoristruktur 
Hopp over navigasjonskoblinger.
Rediger 
Uten navn [4]