Gå til hovedinnhold Gå til søk
Våpenskjold
Sentralbord 70 24 65 00
Send e-post

Uten navn [2] 

Hopp over navigasjonskoblingerNyheiter > Tekniske tenester Gå til hovedinnhold
Temaelement 
View Part 

Oppstartsvarsling av detaljregulering for B12

I medhald av plan- og bygningslova § 12-8 varslar ein oppstart av privat reguleringsplan, Detaljregulering for B12 - 18/23 (PID15282015002) for gnr. 18 bnr. 23 m.fl. på Tynes i Sykkylven kommune. Forslagsstillar og grunneigar er Oddbjørn Tynes. Planarbeidet vert utarbeidd av Karlsen & Kvile AS. Området er i Kommunedelplan for utvida sentrumsområde 2010-2020 utlagt til framtidig bustadområde, B12.
¤EPII_TITLE¤

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for bustadbygging. I samråd med planmyndigheita i Sykkylven kommune er det konkludert med at planen ikkje fell inn under vilkåra for konsekvensutgreiing eller planprogram.

Eventuelle synspunkt og merknader til planarbeidet sendast skriftlig, innan merknadsfristen som er satt til måndag 2. mars 2015, til Karlsen & Kvile AS, Vatneeidet, 6265 VATNE eller firmapost@oppmaalingstjenester.no.

Info 
Webredaktør 13.01.2015 Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Kategoristruktur 
Hopp over navigasjonskoblinger.
Rediger 
Uten navn [4]