Gå til hovedinnhold Gå til søk
Våpenskjold
Sentralbord 70 24 65 00
Send e-post

Uten navn [2] 

Hopp over navigasjonskoblingerNyheiter > Landbruk og Miljø Gå til hovedinnhold
Temaelement 
View Part 

Tilskot til kulturminne - rettleiingsmatereiell

¤EPII_TITLE¤ Kulturminnefondet har saman med Landbruksdirektoratet utarbeida informasjonsmateriell for dei som ønskjer å søkje om tilskot til å ivareta verneverdige bygningar.

Rettleiaren gjeld både for Kulturminnefondet og for ordninga Spesielle miljøtiltak i jordbruket - SMIL.

Informasjonsmateriellet er retta mot grunneigarar/kommunar som eigar/forvaltar kulturminne. Rettleiingsmateriallet skal:

    • gje søkjaren ei betre oversikt over kva ordningar ein kan søkje på
    • praktiske råd i forbindelse med søknadsprosessen
    • faglege råd i forbindelse med istandsetting og vedlikehald av kulturminne.

Faktaarka er lagra som PDF-filer, som du finner ved å gå inn på http://www.kulturminnefondet.no/content/1358243471/Veiledning

Info 
Web Redaktør 19.01.2015 Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Kategoristruktur 
Hopp over navigasjonskoblinger.
Rediger 
Uten navn [4]