Gå til hovedinnhold Gå til søk
Våpenskjold
Sentralbord 70 24 65 00
Send e-post

Uten navn [2] 

Hopp over navigasjonskoblingerNyheiter Gå til hovedinnhold
Temaelement 
View Part 

Interessert i kommunereforma?

¤EPII_TITLE¤ Kommunen søkjer medlemmar til ei ressursgruppe for kommunereform-arbeidet i Sykkylven. Meld di interesse!
Sykkylven kommunestyre har vedteke at ein skal starte utgreiingsprosessen knytt til kommunereforma. Gjennom lokalt engasjement og aktiv medverknad skal ein skaffe fram best mogleg grunnlag for vedtak i kommunetyret i 2016.

Formannskapet er styringsgruppe for arbeidet. I tillegg skal det opprettast ei ressursgruppe på 7 – 9 personar som skal jobbe inn mot styringsgruppa. Ressursgruppa skal vere balansert høve alder og kjønn, og spegle mangfaldet i kommunen. Tillitsvalde skal vere representert i gruppa.

Ressursgruppa vil vere eit diskusjonsforum der ein kan ta opp alle sider ved reformarbeidet og  prosessen lokalt. Gruppa vil vere ein viktig del av eit viktig arbeid som skal gjerast dette året.

Vi går no ut med invitasjon til alle innbyggarane i Sykkylven. Er du interessert i reformarbeidet og ynskjer å delta i eit spanande arbeid i ressursgruppa - meld di interesse no!  Skulle mange melde si interesse vert det gjort eit utval som avspeglar mangfaldet i kommunen.

Vi ser føre oss 7 - 10 møter i løpet av 2015. Det vil bli betalt møtegodtgjersle etter vedtekne satsar.  

Interesserte kan kontakte Njell Hoftun,   njell.hoftun@sykkylven.kommune.no , tlf 70246711 innan 15.februar.   

Info 
Web Redaktør 03.02.2015 Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Kategoristruktur 
Hopp over navigasjonskoblinger.
Rediger 
Uten navn [4]