Gå til hovedinnhold Gå til søk
Våpenskjold
Sentralbord 70 24 65 00
Send e-post

Uten navn [2] 

Hopp over navigasjonskoblingerNyheiter Gå til hovedinnhold
Temaelement 
View Part 

Oppstartsvarsling av reguleringsendring for 14/459 m.fl.

I medhald av plan- og bygningslova § 12-8 varslar ein oppstart av privat reguleringsplan, Endring av «Reguleringsendring for Aure Aust/Krikane II» - gnr./bnr. 14/459 m.fl.. Forslagsstillar er Dags Maskin AS. Plankonsulent er Karlsen & Kvile AS. Området er i Kommunedelplan for utvida sentrumsområde 2010-2020 utlagt til bustad-, industri- og friområde.

¤EPII_TITLE¤ Føremålet med planarbeidet er å leggje til rette for omregulering av delar friområdet som forslagsstillar ynskjer å bruke til industriområde. I samråd med planmyndigheita vurderer plankonsulenten at ein ikkje treng å utarbeide ei konsekvensutgreiing.

Eventuelle synspunkt og merknader til planarbeidet sendast skriftlig, innan merknadsfristen som er satt til måndag 20. april 2015, til Karlsen & Kvile AS, Vatneeidet, 6265 VATNE eller firmapost@oppmaalingstjenester.no.

Info 
Webredaktør 16.03.2015 Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Kategoristruktur 
Hopp over navigasjonskoblinger.
Rediger 
Uten navn [4]