Gå til hovedinnhold Gå til søk
Våpenskjold
Sentralbord 70 24 65 00
Send e-post

Uten navn [2] 

Hopp over navigasjonskoblingerNyheiter Gå til hovedinnhold
Temaelement 
View Part 

1. gongs offentleg høyring av Detaljregulering for 14/433

I medhald av plan- og bygningslova § 12-10 vedtok Nærings- og utviklingsutvalet den 23. mars 2015 å leggje forslag til Detaljregulering for gnr. 14 bnr. 433 ut til første gongs offentleg høyring.
¤EPII_TITLE¤

Systemhus Brødrene Aursnes ynskjer å leggje til rette for eit område med utleigehytter og bustad/forretning/kontor/tenesteyting.

Plandokumenta er tilgjengelege på heimesida til kommunen under Høyringsdokument, på Servicetorget og Sykkylven bibliotek.

Merknadar til planforslaget kan sendast Sykkylven kommune, Rådhuset, Kyrkjevegen 62, 6230 Sykkylven, eventuelt e-post: postmottak@sykkylven.kommune.no. Høyringsfristen er måndag den 11. mai 2015.

Info 
Webredaktør 27.03.2015 Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Kategoristruktur 
Hopp over navigasjonskoblinger.
Rediger 
Uten navn [4]