Gå til hovedinnhold Gå til søk
Våpenskjold
Sentralbord 70 24 65 00
Send e-post

Uten navn [2] 

Hopp over navigasjonskoblingerNyheiter Gå til hovedinnhold
Temaelement 
View Part 

Oppstartsvarsling for F4 og ein del av F26A ved Nysætervatnet

I medhald av plan- og bygningslova § 12-8, varslast oppstart av privat reguleringsplan «Detaljregulering av F4 og delar av F26A ved Nysætervatnet» i Sykkylven kommune.
¤EPII_TITLE¤

Føremålet med planarbeidet er å legge til rette for ei fortetting med fleire hytter innanfor feltet. I samråd med planmyndigheit i Sykkylven kommune er det konkludert med at planen ikkje fell inn under vilkåra for konsekvensutgreiing eller planprogram. Forslag til planavgrensing kan ein sjå på oversiktskartet.

Eventuelle synspunkt og merknader til planarbeidet sendast skriftlig, innan merknadsfristen som er satt til 8. mai 2015, til Karlsen & Kvile AS, Vatneeidet, 6265 VATNE, eller firmapost@oppmaalingstjenester.no.

Info 
Webredaktør 27.03.2015 Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Kategoristruktur 
Hopp over navigasjonskoblinger.
Rediger 
Uten navn [4]