Gå til hovedinnhold Gå til søk
Våpenskjold
Sentralbord 70 24 65 00
Send e-post

Uten navn [2] 

Hopp over navigasjonskoblingerNyheiter > Kommuneleiinga Gå til hovedinnhold
Temaelement 
View Part 

Pressemelding

¤EPII_TITLE¤

Sykkylven kommune innga høsten 2014 stevning mot Nordea i anledning avtaler om finansielle instrumenter inngått i 2009.

 

Hovedforhandling i Oslo tingrett var berammet 4. mai. Partene er nå etter forhandlinger blitt enige om et forlik. Forliket innebærer at avtalene som var gjenstand for søksmålet vil bestå som rene rentebytteavtaler. Kommunen tilføres imidlertid midler som tilsvarer de urealiserte deler av det opprinnelige tap på swapsjonene i kommunens regnskap.  

Partene har hatt en positiv dialog med sikte på å finne en løsning til beste for begge parter.

 

Nordea uttaler at banken ikke erkjenner mangler ved avtalene eller rådgivningen overfor kommunen. Nordea er imidlertid opptatt av langsiktig gode kunderelasjoner og er fornøyd med at kommunen og banken sammen har funnet en løsning på tvisten. 

 

Kommunen mener den hadde et godt grunnlag for søksmålet, men er på samme måte fornøyd med at partene fant en løsning utenfor rettssalen. Kommunen anser fortsatt Nordea som en aktuell samarbeidspartner i forvaltningen av kommunens låneportefølje, og banken vil bli invitert til å gi tilbud på finansielle instrumenter for rentesikring på linje med andre tilbydere.

 

Avtalen vil innebære en betydelig lettelse i kommunens økonomiske stilling, og ordfører Petter Lyshol sier seg godt fornøyd med at avtalen nå er inngått, og at formannskap og kommunestyre ga sin enstemmige tilslutning til den løsningen som nå er funnet.

 

-o0o-

 

22. april 2015

 

Sykkylven kommune

 

Nordea

Info 
Web Redaktør 22.04.2015 Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Kategoristruktur 
Hopp over navigasjonskoblinger.
Rediger 
Uten navn [4]