Gå til hovedinnhold Gå til søk
Våpenskjold
Sentralbord 70 24 65 00
Send e-post

Uten navn [2] 

Hopp over navigasjonskoblingerNyheiter > Kommuneleiinga Gå til hovedinnhold
Temaelement 
View Part 

Fjellskredberedskap

Fjellskred er sjeldne, men har ført til nokre av dei verste naturkatastrofene i Noreg, seinast i Loen i 1905 og 1936 og i Tafjorden i 1934. I Møre og Romsdal er tre fjellparti under døgnkontinuerleg overvaking; Åkneset i Stranda kommune, Hegguraksla i Norddal kommune og Mannen i Rauma kommune.
fylkesmannen sine nettsider er det samla mykje informasjon knytt til fjellskredberedskapen i fylket. Her finn de fakta om overvakinga, ulike fagrapprortar, kart over fare- og evakueringssonene samt informasjon om korleis beredskapen er bygd opp.

Eit ras frå Åkneset vil også få konksekvensar for Sykkylven kommune.

I Sykkylven startar ein no arbeidet med å revidere det kommunale planverket. Dette arbeidet vil også omfatte dialog med næreinsdrivande som held til innanfor evakueringssona, og som bør utarbeidet eige planverk for si verksemd.

Det vil også i løpet av året bli invitert til folkemøte der ein orienterer om overvåkinga og beredskapen, og også om konsekvensar for Sykkylven.

Info 
Skjeret, Torill Olin 29.04.2015 Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Kategoristruktur 
Hopp over navigasjonskoblinger.
Rediger 
Uten navn [4]