Gå til hovedinnhold Gå til søk
Våpenskjold
Sentralbord 70 24 65 00
Send e-post

Uten navn [2] 

Hopp over navigasjonskoblingerNyheiter Gå til hovedinnhold
Temaelement 
View Part 

Kr 300 000 til interkommunalt "Inn på Tunet" prosjekt

¤EPII_TITLE¤ Sykkylven kommune har fått tildelt kr 300 000 i prosjektskjønn til eit kommuneovergripande Inn på Tunet (IPT) prosjekt, saman med ASVO, Stranda og Norddal kommune.
 Føremålet med prosjektet er å: 

    - utvikle eit godt og variert Inn på Tunet tilbod for innbyggjarane i 
      kommunen 
    - etablere eit eige system for kjøp av Inn på Tunet- tenester
    - styrke kommunikasjonen mellom IPT- tilbydar og IPT-kjøpar 
    - etablere fleire Inn på Tunet tilbod på sikt
    - utvikle kvalitetssikra og samfunnsnyttige velferdstenester 
      med garden som arena 

Kva er Inn på Tunet? 

"Inn på tunet er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk. Godkjente gårder tilbyr aktiviteter som gir meningsfylt arbeid , mestring, utvikling og trivsel. Det er mange ulike forskningsrapporter og erfaringer som viser positive effekter av denne typen tiltak:  Å bruke dyr i terapi, arbeide med hagebruke og mestring av konkrete oppgaver på gården. Alt dette er med på forbedre hverdagen til de som får tilbud fra Inn på tunet-gårdsbruk.

De viktigste brukerne av tilbud fra Inn på tunet er:

    -
Barn- og unge
    -
Mennesker med rusproblemer
    - Funksjonshemmede
    - Eldre

Aktivitetene i tjenestetilbudet er knyttet opp til gården, livet og arbeidet der."

Mer informasjon om Inn på Tunet finn du her: 

Inn på Tunet: Bonden i omsorgssektoren
Matmerk

Kontaktperson i kommunen:

Mandy Häger, jordbrukssjef
mandy.hager@sykkylven.kommune.no
tel. 70 24 67 10

Info 
Web Redaktør 27.05.2015 Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Kategoristruktur 
Hopp over navigasjonskoblinger.
Rediger 
Uten navn [4]