Gå til hovedinnhold Gå til søk
Våpenskjold
Sentralbord 70 24 65 00
Send e-post

Uten navn [2] 

Hopp over navigasjonskoblingerNyheiter Gå til hovedinnhold
Temaelement 
View Part 

1. gongs offentleg høyring av Endring av "Reguleringsplan for Bjørnevika/Oppsal"

I medhald av plan- og bygningslova § 12-10 vedtok Nærings- og utviklingsutvalet den 26. mai 2015 å leggje forslag til Endring av «Reguleringsplan for Bjørnevika/Oppsal» (15282014008) ut til første gongs offentleg høyring.
¤EPII_TITLE¤

Formålet med planarbeidet er å leggje til rette for etablering av to nye fritidsbustadtomter i område som i Kommuneplan Arealdelen 2013-2025 (15282013002) og Reguleringsplan for Bjørnevika/Oppsal
(15282010002) i dag er utlagt til LNFR-område.

Plandokumenta er tilgjengelege på heimesida til kommunen under Høyringsdokument, på Servicetorget og Sykkylven bibliotek.

Merknadar til planforslaget kan sendast Sykkylven kommune, Rådhuset, Kyrkjevegen 62, 6230 Sykkylven, eventuelt e-post: postmottak@sykkylven.kommune.no.

Høyringsfristen er fredag den 31. juli 2015.

Info 
Webredaktør 29.05.2015 Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Kategoristruktur 
Hopp over navigasjonskoblinger.
Rediger 
Uten navn [4]