Gå til hovedinnhold Gå til søk
Våpenskjold
Sentralbord 70 24 65 00
Send e-post

Uten navn [2] 

Hopp over navigasjonskoblingerNyheiter Gå til hovedinnhold
Temaelement 
View Part 

Oppstartsvarsling for delar av F1 - Plan II

I medhald av plan- og bygningslova § 12-8 varslast oppstart av privat reguleringsplan, «Detaljregulering for delar av F1 - Plan II» på Fjellsætra i Sykkylven kommune.
¤EPII_TITLE¤

Føremålet med planarbeidet er å legge til rette for ei fortetting med fleire hytter innanfor feltet. I samråd med planmyndigheit i Sykkylven kommune er
det konkludert med at planen ikkje fell inn under vilkåra for konsekvensutgreinig eller planprogram.

Eventuelle synspunkt og merknader til planarbeidet sendast skriftleg, seinast 8. juli 2015, til
firmapost
@oppmaalings
tjenester
 
eller Karlsen & Kvile AS, Vatneeidet, 6265 VATNE
.

Info 
Webredaktør 09.06.2015 Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Kategoristruktur 
Hopp over navigasjonskoblinger.
Rediger 
Uten navn [4]