Gå til hovedinnhold Gå til søk
Våpenskjold
Sentralbord 70 24 65 00
Send e-post

Uten navn [2] 

Hopp over navigasjonskoblingerNyheiter > Kommuneleiinga Gå til hovedinnhold
Temaelement 
View Part 

Utlegg av eigedomsskatteliste

¤EPII_TITLE¤ Med bakgrunn i kommunestyrets vedtak, sak 95/14, den 15.desember 2014 for året 2015 og med heimel i eigedomsskattelova § 15, vert det lagt ut ei eigedomsskatteliste til offentleg gjennomsyn i tre veker frå 30 juni 2015.

Lista syner dei skattepliktige eigedomane og inneheld matrikkelnummer (gards-, bruks- og festenummer), eigedomsskattetakstane, skattesatsen og utrekna eigedomsskatt.

Skattelista er lagt ut på Servicetorget på Rådhuset og på Sykkylven bibliotek.

Alt etter om grunnlaget for skattetaksten er henta frå Skatteetatens formuesgrunnlag eller frå kommunal taksering, skal klage som vert fremja, sendast Skatteetaten eller Sykkylven kommune.

Skatteseddel vert no sendt ut. Her går det fram kva som er grunnlaget for din eigedom, utskriven skatt. Vil du klage på skattegrunnlaget, går det av seddelen fram kven du i så fall skal klage til, fristar osb. Klage må sendast skriftleg innan 6 veker etter mottak av skatteseddel.

Sykkylven kommune, Eigedomsskattekontoret

Info 
Web Redaktør 23.06.2015 Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Kategoristruktur 
Hopp over navigasjonskoblinger.
Rediger 
Uten navn [4]