Gå til hovedinnhold Gå til søk
Våpenskjold
Sentralbord 70 24 65 00
Send e-post

Uten navn [2] 

Hopp over navigasjonskoblingerNyheiter Gå til hovedinnhold
Temaelement 
View Part 

Skredfarekartlegging i Sykkylven

¤EPII_TITLE¤ Store delar av Sykkylven er kartlagt for skredfare. Det aller meste av bebyggelsen ligg utanfor faresona.
Norges geologiske undersøkelse (NGO) og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har lagt fram rapport om rasfare i Sykkylven. Feltkartlegginga vart gjennomført i fjor og dekker store deler av bebygde områder i kommunen. Rapporten finn du på lenka under:

http://publikasjoner.nve.no/rapport/2015/rapport2015_34.pdf 

Snøskred opg steinsprang er dei skredprosessane som totalt sett utgjer størst fare for eksisterande bebyggelse, men også jord/flaum/sørpeskred er den dimensjonerande skredtypen mange stader. Noko bebyggelse er berørt av faresoner med årleg nominell sansynlegheit på 1/1000 år, men det aller meste av bebyggelsen ligg utanfor denne faresona.
Info 
Web Redaktør 23.07.2015 Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Kategoristruktur 
Hopp over navigasjonskoblinger.
Rediger 
Uten navn [4]