Gå til hovedinnhold Gå til søk
Våpenskjold
Sentralbord 70 24 65 00
Send e-post

Uten navn [2] 

Hopp over navigasjonskoblingerNyheiter > Tekniske tenester Gå til hovedinnhold
Temaelement 
View Part 

Varsel om oppstart av detaljplan for delar av F26B - 29/25 ved Nysætervatnet

I samsvar med Plan- og bygningslova vert det med dette varsla om oppstart av reguleringsarbeid.
¤EPII_TITLE¤ Føremålet med reguleringa er å legge til rette for hytteutbygging i området. 

Kartutsnitt viser området som er planlagt regulert. Foreløpig plan for utnytting av området er også skissert på oversiktskartet.

Oppdraget blir utført av Ha-Plan AS på vegne av grunneigarane.

Opplysningar og innspel som kan vere til hjelp i planarbeidet kan rettast til
Ha-Plan AS, Strandgata 44 A, 6270 Brattvåg
innan 15. september 2015.
Info 
Web Redaktør 05.08.2015 Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Kategoristruktur 
Hopp over navigasjonskoblinger.
Rediger 
Uten navn [4]