Gå til hovedinnhold Gå til søk
Våpenskjold
Sentralbord 70 24 65 00
Send e-post

Uten navn [2] 

Hopp over navigasjonskoblingerNyheiter Gå til hovedinnhold
Temaelement 
View Part 

Høyring Reguleringsplan sentrum

¤EPII_TITLE¤ Områdereguleringsplan for sentrum er lagt ut til 2.gongs offentlege høyring. Høyringsfrist er 28.september 2015
Planforslaget er justert i samsvar med politisk vedtak i NU, sak 30/15. Sjøfronten er no tatt inn i planområdet. Rundkøyringane på fylkesvegen er behaldne, torgareal i Pilgata går ut og er erstatta av gatetun i tilstøytande areal, Kyrkjevegen er tatt med til ungdomsskulen og det er tatt med eit litt lengre  stykke av Storgata i planforslaget. Parkområde og byggeområde på Auremarkane er utvida. Elles er det gjort fleire mindre endringar i plankart og føresegner for å etterkome mange av innspela etter første høyring. 

Plandokumenta er tilgjengelege¨på Sykkylven bibliotek, på servicetorget og du finn dei på kommunen si heimeside.

Merknadar kan sendast Sykkylven kommune, Rådhuset, 6230 Sykkylven, eller på e-post til postmottak@sykkylven.kommune.no innan 28.september 2015.
Info 
Web Redaktør 13.08.2015 Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Kategoristruktur 
Hopp over navigasjonskoblinger.
Rediger 
Uten navn [4]