Gå til hovedinnhold Gå til søk
Våpenskjold
Sentralbord 70 24 65 00
Send e-post

Uten navn [2] 

Hopp over navigasjonskoblingerNyheiter > Tekniske tenester Gå til hovedinnhold
Temaelement 
View Part 

Nytt toppdekke for delar av Kyrkjevegen i Sykkylven sentrum

Måndag 7. september er det planlagt at Dag`s Maskin AS, for Sykkylven kommune, vil starte opp arbeidet med nytt toppdekke for deler av Kyrkjevegen. Arbeidet vil i hovudsak pågå for strekninga frå og med rundkøyringa ved kyrkje, og fram til ca krysset mot Strandgata.

I rundkøyringa vert slitelaget fresa ned før der vert lagt nytt topplag med asfalt.

I «Miljøgata» vert alt gamalt toppdekke, asfalt og beleggningsstein fjerna, og der vert lagt eit nytt, forsterka samanhengande asfaltdekke. Dei heva gangfelta vil verte merka med «maling», men felta vil ha same dekke som resterande vegbane, dvs. asfalt.

Der vil og kome ny asfalt i kort strekning i køyrebanedelen ned mot Strandgata. I tillegg vil mindre parti med slitasjehol ved «Strømmehjørnet» verte utbetra.

Arbeidet med graving og asfaltlegging vil pågå i 2 – 3 veker, og det må i perioden påreknast diverse ulemper og trafikkomleggingar.

Info 
Web Redaktør 25.08.2015 Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Kategoristruktur 
Hopp over navigasjonskoblinger.
Rediger 
Uten navn [4]