Gå til hovedinnhold Gå til søk
Våpenskjold
Sentralbord 70 24 65 00
Send e-post

Uten navn [2] 

Hopp over navigasjonskoblingerNyheiter Gå til hovedinnhold
Temaelement 
View Part 

Høyring - detaljreguleringsplan for Jarnes Aust

¤EPII_TITLE¤ Planen omfattar industriområde I2 på Jarnes. Høyringsfrist er 24.oktober 2015.
Nærings- og utviklingsutvalet vedtok i møte den 31.08.2015 å legge framlegg til detaljreguleringsplan for industriområdet Jarnes Aust ut til offentleg høyring.

Planforslaget er utarbeida av Olset AS. Forslagsstillar er Torvteigen AS.

Plandokumenta er tilgjengelege på servicetorget på rådhuset, på Sykkylven bibliotek og på kommunen si heimeside under Høyringsdokument.

Merknadar til planforslaget kan sendast Sykkylven kommune, Rådhuset, 6230 Sykkylven, eller på e-post til postmottak@sykkylven.kommune.no .

Høyringsfrist er 24.oktober 2015.
Info 
Web Redaktør 03.09.2015 Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Kategoristruktur 
Hopp over navigasjonskoblinger.
Rediger 
Uten navn [4]