Gå til hovedinnhold Gå til søk
Våpenskjold
Sentralbord 70 24 65 00
Send e-post

Uten navn [2] 

Hopp over navigasjonskoblingerNyheiter > Barne- og familietenestene Gå til hovedinnhold
Temaelement 
View Part 

Ungdata - spørjeundersøking retta mot ungdom

¤EPII_TITLE¤ I løpet av dei neste vekene blir det gjennomført ei stor spørjeundersøking blant elevane ved Sykkylven ungdomsskule og ved Sykkylven vidaregåande skule. Denne vil gi opplysningar om oppvekst, folkehelse og andre faktorar som påverkar korleis ungdom har det, og slik kunne gi kunnskap til vidare plan- og utviklingsarbeid i kommunen.
Tema omfattar skule, familie, vener og fritidsaktivitetar i tillegg til spørsmål om helse, rus, kriminalitet og syn på framtida. Det er Norsk institutt for forsking om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) og dei regionale kompetansesentra for rusfeltet (KoRus) som har det faglege ansvaret for undersøkinga, medan kommunen står for gjennomføring. Les gjerne meir på www.ungdata.no.
Info 
Web Redaktør 16.09.2015 Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Kategoristruktur 
Hopp over navigasjonskoblinger.
Rediger 
Uten navn [4]