Gå til hovedinnhold Gå til søk
Våpenskjold
Sentralbord 70 24 65 00
Send e-post

Uten navn [2] 

Hopp over navigasjonskoblingerNyheiter Gå til hovedinnhold
Temaelement 
View Part 

Innbyggarundersøkinga er i gang!

¤EPII_TITLE¤ Telefonundersøking pågår i desse dagar.  Sentio Research ringer no opp 200 personar i Sykkylven.
Sunnmøre regionråd si regionale innbyggarundersøking om kommunereforma vert gjennomført ved telefonintervju i Sykkylven i desse dagar. 200 personar blir oppringt.

Kommunen sender neste veke ut ei eiga undersøking til eit større utval (1750 innbyggarar over 18 år).  Dette omfattar både ei  innbyggarundersøking  og eit eige  spørreskjema om kommunereforma. Denne undersøkinga er papirbasert, og avhengig av at  mange tek seg tid til å svare for å få eit godt resultat.   

Analysearbeidet som er gjort handlar i stor grad om å avdekke kva  mogleghieter og kva truslar ein ser i dei ulike alternativa, sett opp mot korleis ein vurderer situasjonen i dag. Les meir om alternativa i lenker til høgre på sida.

Info 
Web Redaktør 19.10.2015 Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Kategoristruktur 
Hopp over navigasjonskoblinger.
Rediger 
Uten navn [4]