Gå til hovedinnhold Gå til søk
Våpenskjold
Sentralbord 70 24 65 00
Send e-post

Uten navn [2] 

Hopp over navigasjonskoblingerNyheiter Gå til hovedinnhold
Temaelement 
View Part 

Kunngjering reguleringsarbeid

¤EPII_TITLE¤

OPPSTART DETALJREGULERING DEL AV GBNR. 15/185 OG 17/260 – VIKEDALEN II - SYKKYLVEN KOMMUNE

 

Jf. plan- og bygningslova, §12-8 og §12-14, vert det gjort kjent at det er starta opp privat reguleringsarbeid på gbnr. 15/185 og 17/260 – Vikedalen II – Sykkylven kommune.

Området er i gjeldande kommunedelplan for utvida sentrumsområde, og i gjeldande reguleringsplan, avsett til bustad og leikeareal.
Føremålet med planarbeidet er å legge til rette for frittliggande og konsentrerte bustader, samt å sikre naudsynt infrastruktur og leik. Planområdet sin størrelse er ca. 5 dekar.

Planarbeidet vert utført av proESS AS på vegne av Ekornes og Brunstad Eiendomsutvikling AS. 

Kommentarar/innspel til det igangsatte planarbeidet skal vere skriftlege (fortrinnsvis epost post@proess.no ) og rettast til proESS AS, innan 13.11.2015.

proESS AS, Lerstadvegen 540, 6018 Ålesund Tlf. 93 44 13 12
www.proess.no

Info 
Web Redaktør 19.10.2015 Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Kategoristruktur 
Hopp over navigasjonskoblinger.
Rediger 
Uten navn [4]