Gå til hovedinnhold Gå til søk
Våpenskjold
Sentralbord 70 24 65 00
Send e-post

Uten navn [2] 

Hopp over navigasjonskoblingerNyheiter Gå til hovedinnhold
Temaelement 
View Part 

Kunngjering planoppstart

Oppstart detaljregulering  Fjellsætra Område F26 i kommunedelplan.
I medhald av plan- og bygningslova § 12-8 varslar proESS AS oppstart av privat reguleringsarbeid for hytteområde F26 i kommunedelplan for områda kring Nysætervatnet.

Føremålet er å legge til rette for fritidsbebyggelse i tråd med kommunedelplanen.

Planavgrensing mm. går fram av vedlagte dokument.

Grunna problem med kommunen si heimeside ber vi om at ein for nærare opplysningar går til fullstendig kunngjering på proESS si heimeside:  www.proess.no 

Planarbeidet vert utført av proESS AS på vegne av Mørelaft AS. Merknadar kan sendast proESS AS (post@proess.no) innan 14.12.2015.
Info 
Web Redaktør 24.11.2015 Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Kategoristruktur 
Hopp over navigasjonskoblinger.
Relaterte - alle gruppert [2] 
Rediger 
Uten navn [4]