Gå til hovedinnhold Gå til søk
Våpenskjold
Sentralbord 70 24 65 00
Send e-post

Uten navn [2] 

Hopp over navigasjonskoblingerNyheiter Gå til hovedinnhold
Temaelement 
View Part 

Sykkylven som no!

¤EPII_TITLE¤ Sykkylvingane er meir skeptiske til reforma no enn før, og vil gjerne behalde dagens kommunegrenser.
Sunnmøre regionråd har gjennomført ei innbyggarundersøking om kommunereforma. 200 personar i Sykkylven vart ringt opp og har svart.

Samtidig gjennomførte  Sykkylven kommune  ei eiga papirbasert spørreundersøking om kommunereforma. Over 524  personar har svart på denne.

I tillegg gjennomførte kommunen i samarbeid med Sykkylven vidaregåande skule i vår ei eiga undersøking retta mot ungdom. Omlag 200 ungdomar svarte på denne.

Resultata viser at fleire er negativ til reforma no enn for eitt år sidan. Sykkylvingane er faktisk mellom dei på Sunnmøre som er mest ueinige i heile reforma.

Skal vi slå oss saman med nokon ser dei fleste innover mot Stranda. 
 
I rapporten Innbyggarundersøkingar i Sykkylven 2015 er resultata frå alle tre  undersøkingane samanstillt.


Info 
Web Redaktør 07.12.2015 Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Kategoristruktur 
Hopp over navigasjonskoblinger.
Rediger 
Uten navn [4]