Gå til hovedinnhold Gå til søk
Våpenskjold
Sentralbord 70 24 65 00
Send e-post

Uten navn [2] 

Hopp over navigasjonskoblingerNyheiter Gå til hovedinnhold
Temaelement 
View Part 

Kunngjering eigengodkjenning

Reguleringsplan for g/bnr 14-433 ved småbåthamna.

Sykkylven kommunestyre gjorde 9.11.2015 følgjande vedtak:

Med heimel i plan- og bygningslova sin paragraf 12-12, eigengodkjenner kommunestyret fremja

detaljregulering for gnr. 14 bnr. 433, jamfør planomtale og plankart sist revidert 18.06.15 og

planføresegner sist revidert 08.07.15.

Info 
Web Redaktør 11.12.2015 Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Kategoristruktur 
Hopp over navigasjonskoblinger.
Rediger 
Uten navn [4]