Gå til hovedinnhold Gå til søk
Våpenskjold
Sentralbord 70 24 65 00
Send e-post

Uten navn [2] 

Hopp over navigasjonskoblingerNyheiter > Tekniske tenester Gå til hovedinnhold
Temaelement 
View Part 

Detaljregulering for delar av F1 - Plan I - Høyring og offentlig ettersyn

¤EPII_TITLE¤ Nærings- og utviklingsutvalet vedtok den 15. februar 2016 å leggje forslag Detaljregulering for delar av F1 - Plan I ut til første gongs høyring og offentleg ettersyn.

Planen legg til rette for frittliggande fritidsbustader innanfor planområdet.

Planen er utarbeida av Asplan Viak AS/Karlsen og Kvile As på vegne av Hans Kjetil Hole.

Plandokument er lenka til høgre i artikkelen. Dokumenta ligg også på Servicetorget og Sykkylven bibliotek.

Merknader kan sendast Sykkylven kommune, Rådhuset, 6230 Sykkylven, eller på e-post: postmottak@sykkylven.kommune.no.

Høyringsfrist er fredag 6. mai 2016.

Info 
Web Redaktør 18.03.2016 Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Kategoristruktur 
Hopp over navigasjonskoblinger.
Rediger 
Uten navn [4]