Gå til hovedinnhold Gå til søk
Våpenskjold
Sentralbord 70 24 65 00
Send e-post

Uten navn [2] 

Hopp over navigasjonskoblingerNyheiter Gå til hovedinnhold
Temaelement 
View Part 

Bli med Inn på Tunet!

¤EPII_TITLE¤ Sykkylven, Stranda og Norddal kommune inviterer til dagsseminar om Inn på Tunet. Inn på Tunet (PT) er tilrettelagte og kvalitetssikra velferdstenester på gardsbruk. Tenestene skal gje meistring, utvikling og trivsel. Aktiviteten i tenestetilbodet er knytt opp til garden, livet og arbeidet der. Tid: 14. april 2016, kl. 11-15. Sted: Storfjord kulturhus, Stranda.  

Våren 2015 inngjekk Sykkylven, Stranda og Nordal kommune, og BYRG- kompetanse eit samarbeidsprosjekt om IPT-tenestar.
Målet med prosjektet er å utvikle eit godt og variert tilbod for innbyggjarane i Stranda, Sykkylven og Norddal.
Fundamentet i tilbodet er å bruke garden som arena for å tilby aktivitetar til barn, unge og eldre. IPT tenestar er tilpassa alder, kjønn, ulike kulturelle syn og sjukdomsforløp.

Seminaret er eit glimrande høve til å lære meir om "Inn på Tunet" og å møte potensielle "Inn på Tunet"- tilbydarar frå din region.
Påmelding til post@byrgkompetanse.no innan 10.04.2016.

På programmet:

  1. Linda Alnes Optun (IPT Møre og Romsdal)
  2. Terese Jemtegård Moen (Organisasjonskonsulent IPT Møre og Romsdal)
  3. Solveig Haglund (Oppistua på Øye)
  4. Catinka Viddal (Relling Gard på Stranda)
  5. Hege Lindstrøm (IPT Trøndelag SA)
  6. Anita Marø (Bjørndal gård og aktivitet)
  7. Inger Andreassen (Linåsve gård)


Her finn du meir informasjon om IPT:
http://matmerk.no/no/inn-pa-tunet

Kontaktperson i kommunen:

Mandy Häger, jordbrukssjef
mandy.hager@sykkylven.kommune.no
tel. 70 24 67 10

 

 

 

 

Info 
Web Redaktør 30.03.2016 Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Kategoristruktur 
Hopp over navigasjonskoblinger.
Rediger 
Uten navn [4]