Gå til hovedinnhold Gå til søk
Våpenskjold
Sentralbord 70 24 65 00
Send e-post

Uten navn [2] 

Hopp over navigasjonskoblingerNyheiter > Barnehagar Gå til hovedinnhold
Temaelement 
View Part 

Høve til redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Redusert foreldrebetaling: Familiar som har ei samla årsinntekt (brutto) som er lavare enn 533 500 kroner kan søkje om redusert foreldrebetaling for barnehageåret 2018/2019.

Gratis kjernetid: Familiar med samla årsinntekt (brutto) lavare enn 533 500 kroner kan i tillegg søkje om 20 timar gratis opphaldstid per veke. Dette gjeld for 3-, 4- og 5-åringar.

Dei som ønskjer reduksjon i betalinga frå starten av barnehageåret 2018/2019 må søkje innan fristen 10. juni 2018.

Dokumentasjon: Det er eit krav at kopi av sjølvmeldinga for 2017 blir sendt som vedlegg til søknaden. Elektronisk søknadsskjema og meir utfyllande informasjon finn du under lenka «Barnehagar»

Ordninga gjeld både for kommunale og private barnehagar. Vedtak om redusert betaling gjeld berre for eitt år om gongen, og det må difor søkjast på nytt for kvart barnehageår.

Kontakt Servicetorget (tlf 70 24 65 00) eller rådgjevar barnehage (tlf 70 24 66 08) dersom det er noko du lurer på.

Info 
Web Redaktør 15.06.2018 Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Kategoristruktur 
Hopp over navigasjonskoblinger.
Rediger 
Uten navn [4]