Gå til hovedinnhold Gå til søk
Våpenskjold
Sentralbord 70 24 65 00
Send e-post

Uten navn [2] 

Hopp over navigasjonskoblingerNyheiter > Barnehagar Gå til hovedinnhold
Temaelement 
View Part 

Høve til redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Redusert foreldrebetaling: Familiar som har ei samla årsinntekt som er lågare enn 486 750 kroner kan søkje om redusert foreldrebetaling for barnehageåret 2016/2017.
Gratis kjernetid: Familiar med samla årsinntekt lågare enn 417 000 kroner kan i tillegg søkje om 20 timar gratis opphaldstid per veke. Dette gjeld for 3-, 4- og 5-åringar.

Dei som ønskjer reduksjon i betalinga frå starten av barnehageåret 2016/2017 må søkje innan fristen, 20. juni 2016. Vedtak om redusert betaling gjeld berre for eitt år om gongen, og det må difor søkjast på nytt for kvart barnehageår.

Ordninga gjeld både for kommunale og private barnehagar. Meir utfyllande informasjon finn du ved å klikke på linken «Rettleiing til skjema om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid». Du finn også ein eigen link til søknadsskjema.

Kontakt Servicetorget (tlf 70 24 65 00) eller rådgjevar barnehage (tlf 70 24 66 08) dersom det er noko du lurer på.

Info 
Web Redaktør 31.03.2016 Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Kategoristruktur 
Hopp over navigasjonskoblinger.
Rediger 
Uten navn [4]