Gå til hovedinnhold Gå til søk
Våpenskjold
Sentralbord 70 24 65 00
Send e-post

Uten navn [2] 

Hopp over navigasjonskoblingerNyheiter Gå til hovedinnhold
Temaelement 
View Part 

Redusert tap for Sykkylven

¤EPII_TITLE¤ Justert forslag til nytt inntektssystem reduserer tapet for Sykkylven dersom kommunen vel å stå åleine
Høgre, Frp og Venstre har blitt samde om justeringar i forslaget til nytt inntektssystem for kommunane.
Justeringa betyr at om Sykkylven held fram som eigen kommune,  vil ein tape ca 3,5 millionar, mot 6-7 millionar i det opprinnelege forslaget.

Framleis er prisnippet at kommunar som frivillig vel å vere små blir straffa økonomisk. 

Hovudpunkt i forslaget er: 


  • Målet er å få fleire kommunar til å slå seg saman.
  • Alle kommunar vil framleis få minst halvparten av dagens basistilskot, dvs 6,6 millionar kr.
  • Deretter vert tilskotet (6,6 mill) differensiert 50 og 100 prosent avhengig av avstandar.
  • Det vert oppretta ei overgangsordning. Kommunar som slår seg saman med andre i reformperioden, beheld fullt basistilskot til samanslåinga vert iverksett.
  • Deretter får kommunane inndelingstilskot for å kompensere for bortfall av basistilskot og nedgang i regionalpolitisk tilskot. Det varer i 15 år, pluss ei nedtrapping på 5 år.
  • Det vert sett av ein pott på 200 millionar per år til samanslåtte kommunar som vert tyngdepunkt i sin region. Omfattar kommunar med 9 000 innbyggarar eller meir.
  • Ordninga der kommunane kan søke om pengar til infrastrukturtiltak vert styrkt neste år. I år vart det sett av 50 millionar kroner.
  • Nye og eksisterande arbeidsplassar skal flyttast ut til distrikta

Meir om forlsaget kan du lese her.

Info 
Web Redaktør 28.04.2016 Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Kategoristruktur 
Hopp over navigasjonskoblinger.
Rediger 
Uten navn [4]