Gå til hovedinnhold Gå til søk
Våpenskjold
Sentralbord 70 24 65 00
Send e-post

Uten navn [2] 

Hopp over navigasjonskoblingerNyheiter > Tekniske tenester Gå til hovedinnhold
Temaelement 
View Part 

Oppstart av planarbeid - Detaljregulering av F26B felt BFR1 og BFR2, samt del av F5 - varsel om utviding av planområde

Det er varsla oppstart av planarbeid i område F26B og F5 innanfor kommunedelplan for områda kring Nysætervatnet.

Dette er ei utviding av tidlegare varsla planarbeid på gnr. 29 bnr. 25. Den nye planen inkluderer også gnr.29 bnr.21. Området er planlagt regulert til frittliggande fritidsbustader. På område som ligg innanfor området F26B blir det truleg regulert inn 40-50 fritidsbustader totalt. På området mellom F26B og kommunevegen (F5) ligg i dag 6 hytter og nokre ubebygde hyttetomter. Det er aktuelt å regulere inn nokre fleire tomter til fritidsbustader også på desse områda, samt vurdere plasseringa av tilkomstveger, parkering, skiløyper, VA-anlegg m.m i områda. Forslagstillere er eigera av 29/21 og 29/25. HA-PLAN AS v/ Siv.ing Hallgeir Wuttudal er engasjert som plankonsultent for reguleringsarbeidet.

Innspel/merknader til planarbeidet kan sendast til HA-Plan AS, Strandgata 44 A, 6270 Brattvåg.

Frist for merknad er sett til 25. juli 2016.

Oppstartsdokument ligg til høgre i artikkelen. 

Info 
Web Redaktør 16.06.2016 Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Kategoristruktur 
Hopp over navigasjonskoblinger.
Rediger 
Uten navn [4]