Gå til hovedinnhold Gå til søk
Våpenskjold
Sentralbord 70 24 65 00
Send e-post

Uten navn [2] 

Hopp over navigasjonskoblingerNyheiter Gå til hovedinnhold
Temaelement 
View Part 

Reguleringsplan for sentrum (2016)

¤EPII_TITLE¤ Sykkylven kommunestyre eigengodkjenner i medhald av plan- og bygningslova § 12-12
ny reguleringsplan for sentrum.
Kommunestyret gjorde 20.06.2016  følgjande vedtak:

1. Sykkylven kommunestyre eigengodkjenner i medhald av plan- og bygningslova § 12-12
Reguleringsplan for sentrum for alle områder som er utan motsegn etter mekling med
fylkesmannen 02.03.2016.

2. Kommunestyret held fast på planforslaget for følgjande konfliktområde:
- Parkeringsareal SPP15 ved museumsbygga i sentrum
- Busshaldeplass SKT nord i planområdet
- Tilkomstveg SKV14 sør for Storgata.
Desse områda vert å bringe inn for departementet for avgjerd.

3. Kommunen tar følgjande område ut av planen:
- Sentrumsføremål BS19 og BS21
- Veg SKV15 i forlenging av Pilgata over Auremarkane.
- Parkering SPP16 på Auremarka
- Ubebygt del av BOP1 ved bedehuset.

Plankart og føresegner datert 18.10.2017 er justert i samsvar med avgjerd i departementet for pkt.2 i vedtaket. 


Plandokumenta er:

1 Planomtale Sykkylven sentrum 20.06.2016
RP Sentrum Kart 18.10.2017
RP Sentrum Føresgener 18.10.2017
Info 
Web Redaktør 19.10.2017 Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Kategoristruktur 
Hopp over navigasjonskoblinger.
Rediger 
Uten navn [4]