Gå til hovedinnhold Gå til søk
Våpenskjold
Sentralbord 70 24 65 00
Send e-post

Uten navn [2] 

Hopp over navigasjonskoblingerNyheiter > Tekniske tenester Gå til hovedinnhold
Temaelement 
View Part 

Oppstart av planarbeid - Detaljregulering for Lastølen og Drotninghaugstølen

Det er varsla oppstart av planarbeid for områda Lastølen og Drotninghaugstølen innanfor kommunedelplan for områda kring Nysætervatnet.

Formålet med planarbeidet er å etablere retningslinjer for restaurering og tilbygg for eksisterande bygnad, samt tilretteleggje for eit begrensa tall med nye fritidsbustadar. I tillegg tilretteleggje for nødvendig infrastruktur.

Forslagstiller er fleire av grunneigerane innanfor planområdet. ProESS AS v/ Sindre Øen er engasjert som plankonsulent for reguleringsarbeidet.

Merknader og innspel til det igangsatte planarbeidet kan leveres skriftlig til proESS på e-postadresse post@proess.no .

Frist for merknad er sett til 23.09.2016.

Info 
Web Redaktør 23.08.2016 Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Kategoristruktur 
Hopp over navigasjonskoblinger.
Rediger 
Uten navn [4]