Gå til hovedinnhold Gå til søk
Våpenskjold
Sentralbord 70 24 65 00
Send e-post

Uten navn [2] 

Hopp over navigasjonskoblingerNyheiter Gå til hovedinnhold
Temaelement 
View Part 

Tilskot til utsiktsrydding. Frist: 20. september 2016

¤EPII_TITLE¤ Attgroing av kulturlandskap og vegkantar er ei aukande utfordring mange stader i Norge. I jordbruksoppgjeret 2015 vart avtalepartane samde om å etablere ei ordning for rydding av kulturlandskap, veikantar og utsiktspunkt av særleg verdifull karakter sett frå landbruket og reiselivsnæringa si side. For 2016 er det sett av 20 millionar kroner til ordninga, som gjeld utsiktsrydding i dei tre fylka Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal.
Det er Fylkesmannen som administrerer ordninga med utsiktsrydding. Områda som skal ryddast, må vere verdifulle sett frå både landbruket og frå reiselivsnæringa si side. Fylkesmannen har utarbeidd eigne retningslinjer for ordninga. Der går det fram korleis søknader blir prioriterte, og korleis regelverket elles blir handsama. Det er viktig at dei som skal rydde skog og kratt, har inngått avtale med dei som er grunneigarar på førehand. Både forskrifta og retningslinjene er lagde ut på heimesida til Fylkesmannen.
Søknadsfrist: 20. september.
Info 
Web Redaktør 30.08.2016 Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Kategoristruktur 
Hopp over navigasjonskoblinger.
Rediger 
Uten navn [4]