Gå til hovedinnhold Gå til søk
Våpenskjold
Sentralbord 70 24 65 00
Send e-post

Uten navn [2] 

Hopp over navigasjonskoblingerNyheiter > Kommuneleiinga Gå til hovedinnhold
Temaelement 
View Part 

Om Krikane barnehage

¤EPII_TITLE¤ Utdanningsnytt og NRK Møre og Romsdal har 5. september eit oppslag om styrehonorar ved Krikane barnehage AS
 

29. januar i år tok kommunen dei høge styrehonorara opp med fylkesmannen i Møre og Romsdal.  Det som står i utdanningsnytt.no sin artikkel er henta frå dette brevet.

 

Kommunen er oppteken av at dei offentlige midlane til barnehageformål går til gode tenester til barna, og at regelverket blir følgt. Dette er grunnen for at kommunen tok kontakt med fylkesmannen for å få bistand til å finne ut om honorara var i samsvar med regelverket.

 

Utover dette finn ein det ikkje rett å kommentere ei pågåande sak.

Info 
Web Redaktør 05.09.2016 Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Kategoristruktur 
Hopp over navigasjonskoblinger.
Rediger 
Uten navn [4]