Gå til hovedinnhold Gå til søk
Våpenskjold
Sentralbord 70 24 65 00
Send e-post

Uten navn [2] 

Hopp over navigasjonskoblingerNyheiter > Tekniske tenester Gå til hovedinnhold
Temaelement 
View Part 

Kunngjering om vedtak av Detaljregulering F4 og del av F26A

¤EPII_TITLE¤

Med heimel i plan- og bygningslova (pbl) § 12-12, eigengodkjente Nærings- og utviklingsutvalet den 29.08.2016 Detaljregulering for F4 og del av F26A  jamfør planomtale, planføresegner sist revidert 12.08.2016 og plankart sist revidert 15.08.2016. Vedtaket er straks bindande for framtidig arealbruk i området.

Planens formål

I den vedtatte detaljreguleringa er det tilrettelagt for bygging av frittliggande fritidsbustader og eit område med  konsentrerte fritidsbustadar med opptil 4 bueiningar pr. bygg.

 

Klageinformasjon

Godkjenninga kan klagast inn for Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Klage skal stilast til Fylkesmannen i Møre og Romsdal, men sendast skriftleg til Sykkylven kommune, Kyrkjevegen 62, 6230 Sykkylven eller postmottak@sykkylven.kommune.no. Merk henvendelsen med saksnr. 2014/1245. Klagefrist er satt til 19. oktober 2016.

Krav om innløysing eller erstatning må vere sett fram innan 3 – tre år frå denne offentlege kunngjering, jf. pbl §15-2 og 15-3.

Info 
Web Redaktør 30.09.2016 Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Kategoristruktur 
Hopp over navigasjonskoblinger.
Rediger 
Uten navn [4]