Gå til hovedinnhold Gå til søk
Våpenskjold
Sentralbord 70 24 65 00
Send e-post

Uten navn [2] 

Hopp over navigasjonskoblingerNyheiter > Tekniske tenester Gå til hovedinnhold
Temaelement 
View Part 

Kunngjering om vedtak av Detaljregulering for B12

¤EPII_TITLE¤

Med heimel i plan- og bygningslova (pbl) § 12-12, eigengodkjente Sykkylven kommunestyre den 19.09.2016 Detaljregulering for B12 jamfør planomtale og planføresegner sist revidert 12.08.2016 og plankart sist revidert 13.08.2016.

Vedtaket er straks bindande for framtidig arealbruk i området.

Planens formål

I vedtatt detaljregulering er det tilrettelagt for frittliggande bustadar i planområdet.

 

Klageinformasjon

 

Godkjenninga kan klagast inn for Fylkesmannen i Møre og Romsdal innan 3 veker frå denne kunngjeringa.

Klage skal stilast til Fylkesmannen i Møre og Romsdal, men sendast skriftleg til Sykkylven kommune, Kyrkjevegen 62, 6230 Sykkylven

eller postmottak@sykkylven.kommune.no. Merk henvendelsen med saksnr. 2015/22.

Klagefrist er satt til mandag 07.11.2016

 

Krav om innløysing eller erstatning må vere sett fram innan 3 – tre år frå denne offentlege kunngjering,

jf. plbl. § 15-2 og 15-3.

 

Dokument knytt til planen ligg på høgre side.

Info 
Web Redaktør 14.10.2016 Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Kategoristruktur 
Hopp over navigasjonskoblinger.
Rediger 
Uten navn [4]