Gå til hovedinnhold Gå til søk
Våpenskjold
Sentralbord 70 24 65 00
Send e-post

Uten navn [2] 

Hopp over navigasjonskoblingerNyheiter Gå til hovedinnhold
Temaelement 
View Part 

Søk tilskot til organisert beitebruk innan 01.11.2016

¤EPII_TITLE¤ Beitelaga i Møre og Romsdal kan søkje om tilskot til beitelag gjennom Regionalt miljøprogram. Søknadsfristen er 01.11.2016.

Søknaden kan leverast via internett av leiaren i beitelaget.  Dersom andre enn leiaren skal levere, må vedkommande ha fått delegert rolle i Altinn frå leiaren i laget.
Det er føretak som er organiserte i godkjende beitelag, som kan søkje om dette tilskotet. Beitelaget må vere godkjent av kommunen, og alle medlemmene må også ha organisasjonsnummer registrert i Einingsregisteret.

Landbruksføretak som slepper dyr på beite, kan organisere seg i beitelag, og samarbeide om tilsyn, sanking og andre fellestiltak knytt til utmarksbeite. Beitelaga kan få støtte til drifta.
Føremålet er å legge til rette for en meir rasjonell utnytting av utmarka, og redusere tap av dyr på beite.

Info 
Web Redaktør 21.10.2016 Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Kategoristruktur 
Hopp over navigasjonskoblinger.
Rediger 
Uten navn [4]