Gå til hovedinnhold Gå til søk
Våpenskjold
Sentralbord 70 24 65 00
Send e-post

Uten navn [2] 

Hopp over navigasjonskoblingerNyheiter > Tekniske tenester Gå til hovedinnhold
Temaelement 
View Part 

Oppstart av planarbeid - Detaljreguleringsplaner Gang-/sykkelveg Aursneset-Hjellegjerde og Rundkøyring FV73/RV60 ved småbåthamna på Aure

Det er varsla oppstart av planarbeid for gang/-sykkelveg mellom Aursneset-Hjellegjerdet og for rundkjøyring i krysset FV73 (Dalevegen) og FV60.

Formålet med begge reguleringsprosjekta er trafikktrygging. I prosjekt 1 skal det regulerast gang- og sykkelveg frå Hjellegjerde til Aursneset, som i dag manglar, for å få samanhengande gs-veg mellom sentrum og Aursneset. I prosjekt 2 skal dagens firearma kryss mellom fv 73/fv 60 endrast til rundkøyring, og det skal regulerast gangveg langs fv 60 og fotgjengarkryssingar.

Planarbeidet vert utført av Nordplan as på vegne av Sykkylven kommune.

Merknader eller innspel til planarbeidet kan sendast til Nordplan as, Apotekergata 9a, 6004 Ålesund eller pr. e-post til hh@nordplan.no. Spørsmål kan rettast til Heidi Hansen på tlf. 928 57 809. Merknadsfrist er 23.11.16.

 

 

 

Info 
Web Redaktør 25.10.2016 Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Kategoristruktur 
Hopp over navigasjonskoblinger.
Rediger 
Uten navn [4]