Gå til hovedinnhold Gå til søk
Våpenskjold
Sentralbord 70 24 65 00
Send e-post

Uten navn [2] 

Hopp over navigasjonskoblingerNyheiter > Tekniske tenester Gå til hovedinnhold
Temaelement 
View Part 

Detaljregulering for F1-Plan II - Høyring og offentlig ettersyn

¤EPII_TITLE¤ Nærings- og utviklingsutvalet vedtok 03.10.2016 å leggje forslag Detaljregulering for F1 - plan II ut til første gongs høyring og offentlig ettersyn.

Planen legg til rette for frittliggande og konsentrerte fritidsbustader i eit område med eksisterande hytter. Planområdet er lokalisert ved Sætrevatnet på Fjellsætra.

Planen er utarbeida av Asplan Viak v/Håkon Kvile på vegne av forslagstiller Kjell Perry Drotninghaug, Odd Jostein Drotninghaug, Kay Ove Lade og Hans Kjetil Hole.

Plandokumenta er lenka til høgre i artikkelen. Dokumenta ligg også på Servicetorget og Sykkylven bibliotek.

Merknader kan sendast Sykkylven kommune, Rådhuset, 6230 Sykkylven, eller på e-post: postmottak@sykkylven.kommune.no.

Merknadsfristen er tirsdag 13.12.2016.

Info 
Web Redaktør 01.11.2016 Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Kategoristruktur 
Hopp over navigasjonskoblinger.
Rediger 
Uten navn [4]