Gå til hovedinnhold Gå til søk
Våpenskjold
Sentralbord 70 24 65 00
Send e-post

Uten navn [2] 

Hopp over navigasjonskoblingerNyheiter > Tekniske tenester Gå til hovedinnhold
Temaelement 
View Part 

Kunngjering om vedtak av Detaljregulering for del av F1-Plan I

¤EPII_TITLE¤

I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 og kommunelova §13 eigengodkjente Formannskapet i Sykkylven kommune fremja planforslag den 01.07.2016; «Detaljregulering for del av F1-plan I», jamfør plankart og planomtale sist revidert 24.06.2016 og planføresegner sist revidert 28.06.2016.

Vedtaket er bindande for framtidig arealbruk i området.

 

Vedtaket var referatsak i Kommunestyret 19.09.2016 (RS 21/2016).

Planens formål
Forslagstiller ynskjer å legge til rette for frittliggande fritidsbustader, samt privat og offentleg parkering mot Nysætervegen.
 
Klageinformasjon
Godkjenninga kan klagast inn for Fylkesmannen i Møre og Romsdal innan 3 veker frå denne kunngjeringa.
Klage skal stilast til Fylkesmannen i Møre og Romsdal, men sendast skriftleg til Sykkylven kommune, Kyrkjevegen 62, 6230 Sykkylven
eller
postmottak@sykkylven.kommune.no. Merk henvendelsen med saksnr. 2015/143.
Klagefrist er satt til torsdag 01.12.2016.
 
Krav om innløysing eller erstatning må vere sett fram innan 3 – tre år frå denne offentlege kunngjering,
jf. plbl. § 15-2 og 15-3.
 
Dokument knytt til planen ligg på høgre side.
Info 
Web Redaktør 09.11.2016 Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Kategoristruktur 
Hopp over navigasjonskoblinger.
Rediger 
Uten navn [4]